What's New

ครัวปูนเปลือย สวย ดิบ เท่ สไตล์ลอฟท์

ห้องครัวแนวลอฟท์ หลากไอเดียหลากอารมณ์ ต่างครัวสวย สำหรับผู้ชื่นชอบการทำอาหาร ห้องครัวปูนเปลือยขัดมัน แบบเรียบง่าย ครัวปูนเปลือยขัดมันแต่ครบครันฟังก์ชั่นใช้งานครัว มีช่องหน้าต่างเปิดแสงสว่างได้เพียงพอและสามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ อาจแต่งเติมสีสันให้มุมกินข้าวด้วยการเลือกใช้เก้าอี้และของตกแต่งที่มีสีสันสดใส ตัดกับกำแพงในโทนสีเข้มขรึม ของตกแต่งสามารถช่วยเพิ่มความน่าสนใจ สบายตา และลงตัวเลยให้ครัวของคุณกับสมาชิกในครอบครัวได้ไม่น้อย เน้นเฉพาะจุด…
DIY ของแต่งบ้านต้อนรับฮาโลวีน

เดือนตุลาคมของทุกปีมาพร้อมกับเทศกาลฮาโลวีน หรือเทศกาลเฉลิมฉลองประจำปีในหลายประเทศทางตะวันตก ทุกวันที่ 31 ตุลาคม อันเป็นวันก่อนวันศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสเตียนในการระลึกถึงนักบุญ เป็นวันที่เหล่าคาทอลิกจะมาปฏิบัติศาสนกิจเพื่อระลึกถึงนักบุญต่างๆ เทศกาลนี้ในบางกลุ่มบางพื้นที่ใช้เรียกว่า เทศกาลแห่งความตาย (Festival of the dead) ชาว…